Private policy

Any information freely given by the customer, related to preference (gauge, scale, method of traction), or to any other model railway related matter, will be treated with the strictest confidence by SLVF.  None of the information so received by SLVF will be given or disclosed to any third party. We reserve the right only to revert to the customer with ideas and solutions that we are able to recommend, based on the equipment that we have available at the time.

The SLVF web pages contain no cookies.  We can, in other words, NOT trace the reader of our pages.  ONLY by entering your name and email address in our Guest Book can we revert to you.  In the event that the message in the Guest Book can be interpreted by SLVF as an invitation to send future information about, for example, new products, we wish to retain the right so to do.


Stavanger Lokomotiv & Vogn Fabrik  (SLVF)
Fortrolighetsdeklarasjon

Informasjon som er frivillig gitt av kunden relatert til MJ preferanser, (fx skala, sporvidde, merke osv.),  eller til noen annen MJ-relatert sak, vil bli behandlet med den største fortrolighet av SLVF.  Ingen informasjon så mottatt vil under noen omstendighet bli gitt videre til tredje part.  Vi forbeholder oss retten til å besvare kundens spørsmål med idéer og løsninger som vi kan anbefale, basert på produktene som vi til en hver tid har til hånd.

SLVF sine hjemmesider inneholder ingen såkalte 'cookies'.  Vi kan, med andre ord, ikke finne frem til den tilfeldige leseren av våre sider.  Kun ved å skrive i vår gjestebok med navn og e-postadresse får vi muligheten til å komme i kontakt.  Dersom beskjeden i gjesteboken skulle oppfattes av SLVF som en oppfordring fra vår side til senere å ta kontakt, med, eksempelvis, nye produkter, forbeholder vi oss retten til å ta slik kontakt.
Med vennlig hilsen,
styret i
Stavanger Lokomotiv & Vogn Fabrik ANS
Yours truly,
from the management of